విష్ యుఏ హ్యాపీ న్యూఇయర్ 2021 టు యు అండ్ యువర్ ఫ్యామీలి

విష్ యుఏ హ్యాపీ న్యూఇయర్ 2021 టు యు అండ్ యువర్ ఫ్యామీలి మెంబర్స్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్….

ఆలోచనలు మనసు చేస్తూనే ఉంటుంది…. ఆలోచనలు చేయడం సహజ లక్షణం… ఆలోచించడమే అలవాటుగా ఉన్న మనసుకు, ఆలోచించడం మామూలు విషయంగానే అనిపిస్తుంది. కానీ అది ఎప్పటిలాగానే ఆలోచిస్తుంది.

అటువంటి మనసుకు తన చుట్టూ ఉన్న సామాజిక స్థితి గతులలో వచ్చిన మార్పుల వలన ఆలోచనలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడూ ఆలోచించే మైండ్, పరిస్థితుల మార్పు వలన వచ్చిన ఆలోచనను కొత్త ఆలోచనగా మార్చుకుని సంతోషిస్తుంది… కానీ అదే ఆలోచించడం దాని సహజ లక్షణం…

అయితే మనసు సంతోషమే మనిషి సంతోషం కాబట్టి… దానికి నచ్చినట్టు ఒక్కసారి నడుచుకుంటే, అది వందసార్లు మనకు సలహాలు ఇస్తుంది… అందుకే మనసును సంతోష పెడుతూ, దానితో విజ్ఙానం పొందడం తెలివైన పని అంటారు.

మన మనసును సంతోష పెట్టే పరిస్థితులు కాలం తీసుకువస్తూ ఉంటుంది… అలాంటి వాటిలో ఆంగ్లసంవత్సరంలో మొదటిగా వచ్చేది… జనవరిఫస్ట్… అలాంటి జనవరిఫస్ట్2021 మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఇంకా మీ స్నేహితులు బంధు మిత్రులకు సుఖ సంతోషాలను కలగజేయాలని కోరుకుంటూ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు….

విష్ యుఏ హ్యాపీ న్యూఇయర్ 2021 టు యు అండ్ యువర్ ఫ్యామీలి
విష్ యుఏ హ్యాపీ న్యూఇయర్ 2021 టు యు అండ్ యువర్ ఫ్యామీలి

ఈ 2021 సంవత్సరం కరోనా పోవాలి, సామాజిక పరిస్థితులు మరింతగా సామాన్య జీవనానికి సహకరించాలి. అందరికీ హ్యాపీ న్యూఇయర్ 2021 ఇయర్ మొత్తం సాగాలి. విష్ యు ఏ హ్యాపీ న్యూఇయర్ 2021….

హ్యాపీ హ్యాపీగా న్యూ ఇయర్ లోకి వెళుతున్నవారందరికీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూఇయర్…. పాత సంవత్సరం2020 చేదు అనుభవాలనే మిగిల్చింది.

కానీ చేదు ఒంటికి మంచిది… అలాగే చేదు అనుభవాల వలన మనసుకు అవగాహన మరితంగా పెరుగుతుంది.

గడిచిన గతంలోని అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, గడవాల్సిన ఈ కొత్త సంవత్సరం మనసు కొత్త ఉత్సాహంతో ఉండాలి.

ఈ2021 న్యూ ఇయర్ అందరికీ మేలైన విషయాలను అందించాలి. కాలగమనంలో మార్పులకు అనుగుణంగా మనసు ఉత్తేజభరితంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ…. మరొక్కమారు హ్యాపీ న్యూఇయర్ టు ఆల్….

ధ్యాంక్యూ…. తెలుగురీడ్స్.కామ్