తెలుగు దూరమవుతున్నారు తెలుగు మరిచి పోయావా

తెలుగు దూరమవుతున్నారు తెలుగు మరిచి పోయావా మన తెలుగుకు మనం దగ్గరగానే ఉన్నామా…. మన మాతృభాష అయిన తెలుగును మరిచి పోయావా? ఎందుకు అంటున్నారంటే, నేటి పిల్లల్లో తెలుగు పుస్తకం చదవడానికి కష్టపడుతున్నారు. ఇంగ్లీషులో పుస్తకం ఈజీగా చదివేస్తున్నారు. అవును నేటి కాలంలో టాలెంటుతో బాటు ఇంగ్లీషు అవసరం అనర్ఘలంగా మాట్లాడగలిగితేనే కార్పోరేట్ రంగంలో మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. కానీ మాతృభాష అయిన తెలుగులో మాత్రం చదవడానికి ఇబ్బందులు పడే పిల్లలకు రేపు తత్వపరమైన పుస్తకం రీడ్… Continue reading తెలుగు దూరమవుతున్నారు తెలుగు మరిచి పోయావా

తెలుగు అమ్మ వంటిది అమ్మ లేని జీవితం ఉండదు మాతృభాష

తెలుగు అమ్మవంటిది అమ్మలేని జీవితం ఉండదు మాతృభాష

తెలుగు అమ్మ వంటిది అమ్మ లేని జీవితం ఉండదు మాతృభాష మాట్లాడనివారు ఉండరు. తెలుగులో మాట్లాడడం వలన మన వ్యకిత్వం మనకు తెలుస్తుంది… తెలుగు చదవడం వలన తెలుగు గొప్పతనం మనకు తెలుస్తుంది… ఎవరి పని వారికి గొప్ప… ఎవరి వృత్తివారికి గొప్ప అలా అయితే భాష గొప్పతనంలో కూడా ఎవరిభాష వారికి గొప్పగానే ఉంటుంది. తెలుగుప్రాంతములలో పుట్టి, తెలుగులో చదువుకున్నవారికి ఆ ప్రాంతం గురించి మరింత మక్కువ ఏర్పడుతుంది. మాతృభాష అమ్మ దగ్గర నుండి మొదలై,… Continue reading తెలుగు అమ్మ వంటిది అమ్మ లేని జీవితం ఉండదు మాతృభాష