సందేహాలకు సహవాసం సమాదానపరుస్తూ ఉంటుంది

అతి సర్వత్రా వర్జయేత్ అనగా అతి చేయడం అన్ని విషయాలలోనూ, అన్ని చోట్లా, అన్ని సమయాలలోనూ మంచిదికాదని అంటారు. అతి మాట్లాడేవారికి విలువ వేరుగా ఉంటుంది. అతిగా అదేపనిగా పనిచేసుకుంటూ ఉండేవారికి లోకంతీరు తెలియదు. అతిగా తినేవారికి విలువ ఉండే విలువను ఇంకొకరు కోరుకోరు. అతిగా సంపాదించేవారిని అనుసరించాలనుకుంటారు కానీ అతిగా సంపాదించేవారికి శత్రువులు ఎక్కువగానే ఉంటారంటారు. అలాగే అతిగా అనుసరించడం, అతిగా వినడం ఏదైనా, అతి అన్నింటా అంత మంచిది కాదనే విషయం చాలమంది చెబుతూనే ఉంటారు. వ్యక్తి సందేహాలకు సహవాసం సమాదానపరుస్తూ ఉంటుంది.

వ్యక్తి ఏదో ఒక విషయంలో మాత్రం అతి అలవాటు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటారు. లేకపోతే అతి అన్నింటా మంచిది కాదనే మాటలు ఎందుకు ఎక్కువగా చెప్పబడతాయి? ఎక్కడో ఒక చోట, ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎప్పుడోకప్పుడు ఏదైనా ఒక విషయంపై ఒకవ్యక్తికి అనురక్తి ఏర్పడవచ్చును. ఆ అనురక్తి ఫలితం మనసు మననం చేయడం మొదలుపెడితే, అదే అలోచనలు, అవే తలంపులు తలుస్తూ, వ్యక్తి మనసు అతికి అలవాటు అవ్వవచ్చును. కొందరికి తిండిపై ధ్యాస కలిగితే, మరికొందరికి సినిమాలు అతిగా చూడడం అలవాటు అవుతుంది. కొందరికి త్రాగడం అలవాటు అవుతుంది. ఇంకా సహజంగా ఒక వయస్సుకు వచ్చాకా వ్యక్తిలో సెక్స్ విషయంలో ఎక్కువమందికి అతి ఆలోచనలు కలగవచ్చును.

మంచి బుక్స్ మంచి ఆలోచనలను కలుగజేస్తే, చెడు బుక్స్ చెడ్డ ఆలోచనలు

యవ్వనంలోకి వచ్చాక, శరీరంలో కలిగే మార్పుతో వచ్చే సందేహాలకు సహవాసం సమాదానపరుస్తూ ఉంటుంది. చెడు సహవాసం అయితే అవి, క్రియారూపంలోకి వస్తే, అక్రమ సంబంధాలకు దారితీస్తాయి. మంచి సహవాసం అయితే మానవీయ సంబంధాలకు ఎక్కువ విలువనిస్తూ చెడు ఆలోచనలకు దూరం చేస్తుంది. ఏ సహవాసం చేయక, కేవలం బుక్స్ చదివే వారికి కూడా మంచి బుక్స్ మంచి ఆలోచనలను కలుగజేస్తే, చెడు బుక్స్ చెడ్డ ఆలోచనలు కలుగజేస్తాయి.

ఇక యవ్యనంలో ఉన్న యువతకు వచ్చే సందేహాలకు తెలుగుసెక్స్ బుక్స్ వ్యక్తిగత సందేహాములకు సమాధానపరచవచ్చును. కొన్ని రకాల తెలుగుసెక్స్ బుక్స్ సందేహాలకు తీర్చకుండా, కొత్త సందేహాలకు తెరదీయవచ్చును. కొన్ని రకాల సెక్స్ బుక్స్ కేవలం బూతుమాటలతో మనసును మరింతగా రెచ్చగొడతాయి. ఇటువంటి బూతుతెలుగుసెక్స్ బుక్స్ చదివితే వచ్చే సెక్స్ విజ్ఙానం కన్నా బూతుతెలుగుసెక్స్ బుక్స్ తెచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ అంటారు.

యవ్యనంలోకి ప్రవేశించకముందు సమాజం ఒకలాగా కనిపిస్తే, యవ్వనంలోకి వచ్చాక సమాజం మరొకలాగా కనిపిస్తుందంటే? అది యవ్వనంతో వచ్చే శారీరక మార్పులు, అటుతర్వాత వచ్చే సందేహాల ప్రభావం ఉంటుంది. అప్పుడు కేవలం అనుభవించడానికే జీవితం అనేభావన బలంగా ఉండడం చేత, అనుభవం కొరకు మనసు ఉవ్విళ్లూరుతుంది. అయితే ఇది జీవితాంతం ఉండదు. ఒక వయస్సు వరకు మాత్రమే పరిమితం అని తెలియక తప్పులు చేసేవారు ఉంటారు. చెడుసహవాసం వలన అటువంటి వయస్సులో తప్పులు జరగవచ్చును.

తెలుగుబూతుకధలు లేక తెలుగుబూతుసెక్స్ బుక్స్ అంటూ ఏదో ఒక రకంగా బుక్స్ ఉంటాయి. ఇవి కేవలంలో మనసు రెచ్చగొట్టి మరొక బుక్ రీడ్ చేసేవిధంగా వ్రాయబడి ఉంటాయి. డబ్బున్న వ్యక్తితో వేశ్య వ్యవహరించిన తీరుగా కొన్ని బూతుపుస్తకాలలో విషయాలు వ్యవహరిస్తాయి. సరైన సెక్స్ విజ్ఙానం అందించవంటారు. సెక్స్ సందేహాలతో వ్యక్తి ఉండకూడదంటారు. వాటికోసం వాస్తవ వాత్య్సాయన రచనలు చదవడం మేలంటారు. అంతేకానీ అతిగా సెక్స్ విషయాలతో మమేకం చేసే బూతు బుక్స్ మేలుకాదని అంటారు.

వయస్సు పెరిగే కొలది జీవితంలో మార్పులు అనేకం వస్తూ ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా వ్యక్తిని అనుసరించేవారు కూడా ఉంటారు. వారిలో ముఖ్యంగా వ్యక్తి సంతానం అనుసరిస్తుంది. యవ్వనం నుండి మరొక వయస్సుకు మారే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి యవ్వనంలో మనసును నియంత్రించుకుంటూ, ఆ వయస్సును సక్రమ సంబంధంతో ముడిపెట్టుకుంటే, జీవితం బాగుటుంది. పిల్లలకు మంచి సమాజం అందించిన వారవుతారు.

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్.కామ్