మనతో మాట్లాడే ఫోన్ కాల్ రికార్డ్ చేసున్నారా?

మనతో మాట్లాడే ఫోన్ కాల్ రికార్డ్ చేసున్నారా? నేటి స్మార్ట్ సమాజంలో అందరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ కారణంగా మాట్లాడే వాయిస్ కాల్ రికార్డింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉండవచ్చు.

బడ్జెట్ ధరలో లభించే స్మార్ట్ ఫోన్లు… నెలవారీ డేటా ప్లాన్స్… స్మార్ట్ ఫోన్ యాప్స్ ద్వారా వివిధ పనులు సులభంగా చక్కబెట్టగలగడం… వెరసీ స్మార్ట్ ఫోన్ అవసరం అందరికీ ఏర్పడడంతో… అందరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ సర్వసాధారణం అయింది.

నార్మల్ ఫోన్ అయితే ఆఫోన్ కంపెనీ వారు కాల్ రికార్డింగ్ ఆప్సన్ ఇస్టేనే, మాట్లాడే వాయిస్ కాల్స్ రికార్డ్ చేయగలరు.

కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ఉంటాయి. వాటి సాయంతో ప్రతి వాయిస్ కాల్ రికార్డ్ చేయవచ్చును.

కొన్ని కంపెనీల స్మార్ట్ ఫోన్లలో వాయిస్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు రికార్డింగ్ సింబల్ కనబడే విధంగా సెట్టింగ్స్ చేయబడి ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ సింబల్ టచ్ చేస్తే చాలు మాట్లాడే ఫోన్ కాల్ రికార్డ్ అవుతుంది.

నార్మల్ ఫోన్లలో కూడా ముందుగా ఆప్సన్లలోకి వెళ్లి ప్రతి వాయిస్ కాల్ రికార్డింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది….

ఆర్ధిక లావాదేవీలు అధికంగా నిర్వహించేవారు ఇటువంటి వాయిస్ రికార్డ్ ఆప్సన్ ఉన్న ఫోన్స్ మాత్రమే వాడుతూ ఉంటారు.

కొందరు పర్సనల్ కాల్స్ కూడా రికార్డ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది….

అయితే మనతో మాట్లాడే ఫోన్ కాల్ రికార్డ్ చేసున్నారా? ఎలా తెలుసుకోవాలి?

మనతో ఫోన్ మాట్లాడే సమయంలో మన ఫోనులో మన వాయిస్ మనకే ఒక రీసౌండ్ లాగా వినబడుతుంటే… ఆ ఫోన్ కాల్ రికార్డ్ చేయబడుతుందని అంటారు.

కావునా అపరిచితులతో ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు ఆచీతూచి మాట్లాడడం శ్రేయష్కరం అంటారు.

డిసెంబర్ 31 జనవరి 1

పుట్టిన సమయములో ఏ నక్షత్రము మరియు ఆ నక్షత్రములో పాదము

గీతా జయంతి జ్ఙానం భగవంతుడి చేత చెప్పబడిన భగవద్గీత

తెలుగులో చిన్న పిల్లల పేర్లు అచ్చ తెలుగు ఆడ, మగ చిన్నారి పేర్లు

ఫేస్ బుక్ తెలుగురీడ్స్ పేజి

పిల్లలకు ప్రాధమిక గురువుగా ఫోను

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

ఓర్పు దేవతా లక్షణం అంటారు.

తెలుగురాశి ఫలాలు 2020 టు 2021

తెలుగుకధలు అమ్మనోటితో పిల్లలకు చెబితే….