మీకు మీ బంధుమిత్రులకు సంక్రాంతి మరియు భోగి శుభాకాంక్షలు కోట్స్ 2021

సంక్రాంతి మరియు భోగి శుభాకాంక్షలు కోట్స్ 2021
సంక్రాంతి మరియు భోగి శుభాకాంక్షలు కోట్స్ 2021

సంక్రాంతి మరియు భోగి శుభాకాంక్షలు కోట్స్ 2021 sankranthi subhakankshalu quotes 2021

భోగినాటి భాగ్యం దినదిన ప్రవర్ధమానం కావాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు భోగి మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..

మీ వాకిలి సంక్రాంతి ముగ్గులతో మీ మనసు ముత్యాల నవ్వులతో ఉప్పొంగాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు భోగి, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు…

సంక్రాంతి వస్తుంది… తెస్తుంది సంతోషాల చిరుజల్లు… ఆ చిరుజల్లులలో మీకుటుంబం తడిసి సంతోషంతో ఉండాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు మీ స్నేహితులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

సంవత్సరంలో వచ్చే పెద్ద పండుగ, వస్తూ వస్తూ మీకు సకలైశ్వర్యములు తీసుకురావాలని మనసారా కోరుకుంటూ మీకు మీ బంధు మిత్రులు నా హృదయ పూర్వక శుభాకాంక్షలు.

మీ లోగిలి అంతా ముగ్గులమయంతో నిండాలి. మీ మనసంతా ఆనందమయం కావాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ బంధు మిత్రులకు భోగి మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

వస్తే వాయినం ఇస్తా, ఉంటే ఊరంత పందిరివేసి పండుగ చేస్తాం… పెద్ద పండుగలో బంధుమిత్రులతో కలిసిమెలిసి సంతోషం పంచుకోవాలని ఆశిస్తూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు…

బంగారం ధర భోగిమంటలు వలె పైపైకి, ఎంత పైపైకెగిరిన బంగారం అయిన బంగారంలాంటి మనసు మందు తేలిపోతుంది… అటువంటి బంగారంలాంటి మనసు కలిగిన మిత్రమా నీకు నీకుటుంబ సభ్యులకు భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ శుభాకాంక్షలు…

సంక్రాంతి మరియు భోగి శుభాకాంక్షలు కోట్స్ 2021
సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలుగులో ఇమేజ్

కరోనా కారణంగా కలవకపోవచ్చును… కానీ మనసు వేదికగా జరిగే పండుగలో వేదికంతా మీరే… నామనసే మీ పండుగకు వేదిక అవ్వడానికి వెయిట్ చేస్తుంది… మీకు మీ బంధుమిత్రలకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు…

ఆలోచనకు హద్దు ఉండదు, పెద్ద పండుగ ఆనందానికి అవధులు ఉండవు… ఆ ఆనందములు మీకు మీ కుటుంబసభ్యులకు కలకాలం కలగాలని మనసావాచా కోరుకుంటూ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

సంక్రాంతిలో కాంతి ఉంది.. నీమనసులో కాంతి అనేకమందికి మార్గదర్శకమైంది… మిత్రమా నీవున్నచోట నిత్యమూ సంక్రాంతే… నీకు నీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

వచ్చే… వచ్చే… వాన ఆగితే ఆనందం… మండే… మండే… ఎండ చల్లబడితే సంతోషం… వచ్చే వచ్చే సంక్రాంతి సంతోషం… సంక్రాంతి వచ్చి వెళ్ళాక కూడా కొనసాగాలని కోరుకుంటూ… మీకు మీ బంధు మిత్రులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

ప్రతి పండుగలో మనకు సంతోషంతో సాగుతుంది… పెద్ద పండుగకు పెద్దలను సంతోష పెట్టామనే తృప్తితో సాగుతుంది… అంత గొప్పదైన సంక్రాంతి.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు సుఖసంతోషాలను అందించాలని ఆశిస్తూ… మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

భోగి మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మరిన్ని కోట్స్

పంచితే పెరిగేది ప్రేమ అయితే, పంచుకునేవారందరూ కలిసేది పెద్ద పండుగకే, సంక్రాంతి వస్తుంది… బంధువులను కలుపుతుంది… మీకు మీ బంధుమిత్రుల బంధుమిత్రులకు కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు…

రైతుకు పండుగే, రైతు పండించే పంటను తినే మనకు పండుగే అందరికీ ఆనందాలను అందించే సంక్రాంతి నుండి మీ ఇల్లు నిత్య సంక్రాంతి వలె వెలగాలని కోరుకుంటూ…. మీకు మీ బంధుమిత్రులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు…

సంక్రాంతి మరియు భోగి శుభాకాంక్షలు కోట్స్ 2021
సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలుగులో ఇమేజ్

ధన్యవాదాలు తెలుగు బ్లాగు

తెలుగురీడ్స్ హోమ్