భీష్మ తెలుగు పౌరాణిక పాతసినిమా

మహాభారతంలోని జీవితాలు ఎంత కష్టంలోనూ ధర్మం పట్టుకుని నడుచుకునేవిగా ఉంటే, ఆద్యంతం ధర్మమునకు కట్టుబడి ఉండేవాడు ధర్మరాజు, అలాంటి ధర్మరాజుగారికి తాత అయిన భీష్ముడుది ప్రతిజ్ఙా ధర్మం. ఏది ఏమైనా తను ప్రతిజ్ఙను నిలబెట్టుకుని, జీవింతాంతం ఆ ప్రతిజ్ఙకు భంగం వాటిల్లకుండా సామ్రాజ్య సంరక్షణ చేసిన మహోన్నత వ్యక్తిగా భీష్ముని చరిత్రను చెబుతారు. భీష్మ తెలుగు పౌరాణిక పాతసినిమా లో చూడండి.

తన తండ్రి కోరిక కొరకు తన వైవాహిక జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన ఘనుడు భీష్ముడు అటువంటి భీష్ముని పాత్రను ఎన్టీ రామారావుగారు పోషించారు. ఈ తెలుగు సినిమా టైటిల్ కూడా భీష్మనే. గంగాదేవికి శంతనమహారాజుకు కలిగిన సంతానమే భీష్ముడు. అయితే శంతనమహారాజుకు భీష్ముడు ఏకైక సంతానం. కానీ రాజులకు ఒక్కడే కొడుకు ఉండడం వలన వంశం నిలబడడానికి ఎక్కువ సంతానం అవసరం కావునా, ఇంకా పుత్రసంతానం కొరకు ద్వితీయ వివాహం చేసుకోవాలనే కోరిక, ఒక మత్య కన్య అయిన సత్యవతిని చూడగానే శంతనమహారాజుకు కలుగుతుంది. భీష్మ తెలుగు పౌరాణిక పాతసినిమా .

అయితే సత్యవతిని శంతనమహారాజుకు ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి, ఆమె తండ్రి దాసరాజు ఒక షరతు పెడతాడు. భవిష్యత్తులో సత్యవతికి కలగబోయే పుత్రసంతానానికే రాజ్యాధికారం వచ్చే విధంగా మాట ఇమ్మంటాడు. అప్పటికే భీష్ముడు ఆ రాజ్యానికి యువరాజు, ఇంకా భీష్ముడు పరమ ధర్మాత్ముడు. కావునా నేను ఆ మాటను ఇవ్వజాలను అని శంతనమహారాజు అంత:పురానికి వెనుదిరుగుతాడు. అయితే రాజు మనసులోని బాధను గుర్తించిన భీష్ముడు విషయం తెలుసుకుని దాసరాజు దగ్గరకు వెళతాడు.

భీష్ముడు దాసరాజు దగ్గరకు వెళ్లి తన తండ్రి వివాహం గురించి అడుగుతాడు. అయితే దానికి దాసరాజు షరతుకు భీష్ముడు అంగీకరిస్తాడు. కానీ భవిష్యత్తులో నీ సంతానం నీవు ఇచ్చిన మాటపై నిలబడతారనే నమ్మకం ఏమిటి? అని ప్రశ్నిస్తాడు…దాసరాజు, భీష్ముడుని. అప్పటివరకు కేవలం మాట మాత్రమే ఇచ్చిన భీష్ముడు, పంచభూతాల సాక్షిగా, ఆ రాజ్య పెద్దల మద్య ”తన తండ్రికొరకు తాను ఆజన్మాంతం బ్రహ్మచారిగానే ఉంటానని” భీషణ ప్రతిజ్ఙ చేస్తాడు. అప్పటిదాక ఆయన పేరు దేవవ్రతుడు, ఆ ప్రతిజ్ఙతో ఆయన పేరు భీష్ముడుగా మారింది.

అక్కడి నుండి భీష్ముడు కురు సామ్రాజ్యాన్ని కాపాడడంలో, కురు వంశం వృద్ది విషయంలో ఎదుర్కొన్న సంఘటనలు, పరీక్షలు భీష్మ చిత్రం. రామారావు, అంజలీదేవి, రేలంగి తదితరులు భీష్మ తెలుగు పౌరాణిక పాతసినిమా నటించారు

ధన్యవాదాలు – తెలుగురీడ్స్ మొబైల్ యాప్ డౌన్ లోడ్ చేయండి