ఫ్రీ భక్తి బుక్స్ రీడ్ చేయడానికి…

మీకు మీ బంధుమిత్ర పరివారమునకు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు… ఫ్రీ భక్తి బుక్స్ రీడ్ చేయడానికి… ఆన్ లైన్లో ఉచితగా చాలా తెలుగు పుస్తకాలు లభిస్తున్నాయి. ఫ్రీగా భక్తి బుక్స్ రీడ్ చేయవచ్చును. పిడిఎఫ్ రూపంలో డౌన్ లోడ్ చేయవచ్చును. ఈ క్రింది బటన్ క్లిక్ చేసి, గురుకుల్ వెబ్ సైటు సందర్శించవచ్చును.

ఫ్రీ భక్తి బుక్స్ రీడ్ చేయడానికి...
ఫ్రీ భక్తి బుక్స్ రీడ్ చేయడానికి…

కొన్ని ఫ్రీ భక్తి బుక్స్ డైరెక్టుగా ఈ క్రింది బటన్ల క్లిక్ చేయడం ద్వారా రీడ్ చేయవచ్చును.

ఆచారం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. ఈ ఆచారంలోనే వేకువ వేళ నిద్రలేవడం, వేకువజామునే స్నానం చేసి, ధ్యానం చేయడం వంటివి ఉంటాయి. ఇటువంటి కర్మలను గురించి తెలియజేసే కొన్ని తెలుగు ఫ్రీ పిడిఎఫ్ తెలుగు బుక్స్ రీడ్ చేయడానికి ఈ క్రింది బటన్లను తాకండి.

ఎప్పటి ఆచారమో ఎంతమంది నుండి ఎంతమందికో వారసత్వంగా వస్తూ ఉంది. సాగుతూ ఉంది. అటువంటి ఆచారములో సందేహాలకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి ధర్మ సందేహాలు గురించి తెలియజేసే తెలుగు భక్తి ఫ్రీ పిడిఎఫ్ బుక్స్ ఈక్రింది బటన్లపై క్లిక్ చేసి రీడ్ చేయవచ్చును.

హనుమంతుడు తెలుగు భక్తి బుక్స్

చనిపోదామని ఆలోచన చేసేవారిని, తమ మాట చేత కట్టడి చేయగలడమంటే, ఎంతో బుద్దివికాసం కలిగి ఉన్నవారికే సాధ్యం. అటువంటి చైతన్యవంతమైన బుద్ది హనుమంతునికి సొంతం. శ్రీరామాయణంలో హనుమంతుడు బుద్దివైభవం కనబడుతుంది.

హనుమంతుడు గురించిన తెలుగు భక్తి బుక్స్ రీడ్ చేయడానికి ఈ క్రింది బటన్లను క్లిక్ చేయండి.

భక్తులు గురించి తెలుసుకుంటే, భగవంతుడి అనుగ్రహం తెలుసుకునేవారిపై ఉంటుందని అంటారు. ఏదైవం గురించి ఆరాధించే భక్తుడి గురించి తెలుసుకుంటే, ఆదైవరూపంలో భగవానుడి అనుగ్రహం తెలుసుకునేవారికి కూడా కలుగుతుందంటారు. రామ భక్తుడిని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే, రామానుగ్రహం కలుగుతుంది. అలా శివభక్తులు, భవాని భక్తులు, అయ్యప్ప భక్తులు…

కొంతమంది గురించి, మహా భక్తులు తెలుగు పిఎడిఫ్ ఫ్రీ బుక్స్ రీడ్ చేయడానికి ఈ క్రింది బటన్లపై క్లిక్ చేయండి.

సంప్రదాయంలో ఋషిరుణం తీరాలంటే, పురాణపఠం చేయాలంటారు. అటువంటి పురాణాలను అందించిన లేక అనువదించిన వారి గురించి తెలుగు బుక్స్…. గురువుల తెలుగు ఫ్రీ పిఎఎఫ్ బుక్స్ రీడ్ చేయడానికి ఈ క్రింది బటన్లను క్లిక్ చేయండి.

ధన్యవాదములు – తెలుగురీడ్స్.కామ్