పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు అయితే, మంచి బుద్దులు అబ్బుతాయని అంటారు. సహజంగా పిల్లలకు కధలంటే ఆసక్తి ఉంటుంది. కధలలోని సారంశం గ్రహించడం పిల్లలకు అలవాటు అయితే, అదే అలవాటు నిత్య విద్యలో కూడా అలవాటు పెరుగుతుంది.

అన్ని అలవాట్లుకు పరిమితులు చెబితే, విద్య నేర్చుకోవడంలో పరిమితులు చెప్పరు. వినయంతో కూడిన విద్య ఎంతవరకైనా తెలుసుకోవచ్చును. పిల్లలకు అవసరమైన వినయవిధేయతలు చిన్ననాడే బలంగా నాటుకోవాలని అంటారు. ఇందుకు తరచుగా వాడే మాటలు ‘మొక్కై ఒంగనిది, మానై ఒంగునా‘ అని అంటారు.

చూసి నేర్చుకునే వయస్సు నుండి చదివి నేర్చుకునే వయస్సులో కధల పుస్తకాలు, నీతి కధలు పుస్తకాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. పిల్లలకు విమర్శించేవారి కన్నా, నియమాలు పాటిస్తూ రోల్ మోడల్ గా జీవించి వ్యక్తుల పరిచయం అవసరం. మొదటగా తల్లిదండ్రులే పిల్లలకు మోడల్ గా కనబడతారు.

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు
పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

తండ్రి ఏ విషయంలో సమాజంలో పాపులర్ అయ్యి ఉంటే, అదే విషయంలో ఆ తండ్రి ఆ పిల్లవానికి రోల్ మోడల్ గా ఉంటారు. ఆ విషయంలో తన తండ్రే తనకు హీరో. కొందరు పిల్లలు వెంటనే అనుసరించడం కూడా మొదలు పెడతారు. అందుకే పిల్లల విషయలో తండ్రి పెద్ద హీరోగా ఉంటాడు.

దురదృష్టం కొలది తండ్రికి దురలవాట్లు ఉంటే మాత్రం వాటిని పిల్లలకు తెలియకుండా పెద్దలు జాగ్రత్త పడాలి. కారణం… పిల్లలకు అనుసరించడమే అలవాటుగా ఉండే వయస్సులో తండ్రి ఏంచేస్తే అదే చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

తెలుగు కధలు పుస్తకాలు పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతాయి.

అనుసరించే వయస్సులో ఏది అనుసరించాలి? ఏది అనుసరించ కూడదనే విషయంలో తల్లిదండ్రుల ఇచ్చే క్లారిటీతో బాటు పుస్తకాలు తెచ్చే ఆలోచనా విధానం కూడా పిల్లలకు ఉపయోగం. పుస్తకాలలో ఉండే నీతి కధలలో సారంశం పిల్లలలో వికాసం పెంచుతుంది. స్పూర్తిని పెంచే తెలుగు పుస్తకాలు చదవడం వలన కూడా పిల్లలకు మంచి బుద్దులు పెరుగుతాయి.

స్కూలు విద్యకు వెళుతున్నవారు స్కూల్లో స్నేహితుల ద్వారా విషయ విజ్ఙానం పెంపొందించుకుంటూ ఉంటారు. సామాజిక పోకడలలో వీరు కొన్నింటిని అనుసరించే అవకాశం కూడా స్కూల్ స్నేహితుల ద్వారా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. స్కూలుకు వెళ్ళే పిల్లలకు నీతి కధల పుస్తకాలు మేలును చేకూరుస్తాయి.

స్పూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల కధలు, ధర్మాత్ముల గురించి వివరించడం వలన పిల్లలకు

Children needed models rather than critics.. అంటే పిల్లలకు విమర్శకుల కన్నా మోడల్స్ అవసరం ఎక్కువ. Children are great imitators… అనుసరించడంలో పిల్లలకన్నా ముందుండేవారు ఉండరు.

పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు
పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు

వినే వయస్సులో చెప్పేవారు చెప్పే మంచి మాటలు వినేవారికి బాగా నాటుకుంటాయి. కధలు విని పడుకోవడం అనే అలవాటు పిల్లలకు ఉంటే, నీతి కధలు, స్పూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల కధలు, ధర్మాత్ముల గురించి వివరించడం వలన పిల్లలకు ఆయా గుణములపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆ ఆసక్తి వారి జీవితానికి ఎంతో మేలునే చేకూరుస్తాయని అంటారు.

స్పూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించిన కధలు వినడం వలన స్ఫూర్తి గురించిన ఆలోచన పిల్లలలో పెరుగుతుంది. స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాల గురించి ఆలోచన కలుగుతుంది. ధర్మాత్ముల గురించి వివరించడం వలన ధర్మము యొక్క గొప్పతనం తెలియబడుతుంది. ధర్మాత్ముల జీవితం గురించి తెలిసి ఉండడం వలన, మనసు చెదిరే వయస్సుకొచ్చేటప్పటికీ మనసులో మనసుపై నియంత్రణ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ అంటారు.

ధర్మమును ఆచరించి సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదించుకున్న ధర్మాత్ముల గురించి పిల్లలకు వివరిచడం తప్పనిసరిగా చేయాలని అంటారు. అలాగే స్ఫూర్తిదాయకమై జీవన కొనసాగించి, సమాజం చేత గుర్తింపు పొందినవారి గురించి కూడా పిల్లలకు తెలియజేస్తూ ఉండడం మరొక మేలైన విషయంగా చెబుతారు.

Children our most valuable resources… పిల్లలు మన విలువైన వనరులు…. నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు…

నేటి పిల్లలే రేపటి పౌరులు… నేడు పిల్లలుగా ఉండేవారు ఎదుగుతూ నేర్చుకునే విషయాలతో పౌరులుగా మారతారు. పిల్లలు ఏవిధంగా పౌరులుగా మారతారో ఈ మూడు విషయాలు కీలకం అవుతాయి. నేర్చుకునే వయస్సులో ఎటువంటి విషయాలు చూస్తున్నారు? ఎటువంటి విషయాలు అనుసరిస్తున్నారు? ఎటువంటి విషయాలపై ఆసక్తి పెంచుకుంటున్నారు?

పిల్లలు నేర్చుకునే వయస్సులో అనుసరణ ద్వారా ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు. వారు అనసరించడానికి అతి దగ్గరగా ఉండే మోడల్ అంటే, ఆ పిల్లవాని తండ్రే. తండ్రికి మించిన మోడల్ పిల్లలకు అంతదగ్గరగా మరొకరు ఉండరు. తల్లి ప్రేమతో పిల్లవానికి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తుంది. అయితే ఆచరణకు తండ్రి విధానం మోడల్ గా మారుతుంది.

నేడు మంచి విషయాల ద్వారా మంచి వ్యక్తిత్వం ఏర్పరచుకుని ఓ మంచి పౌరుడిగా మారితే, అతను సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాడు. సమాజానికి మేలు చేసేవారంత వనరుగానే ఉంటారు.

మంచి పౌరునిగా మారబోయే పిల్లలకు తెలుగు కధల పుస్తకాలు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. వివిధ రకాల తెలుగులో గల పిడిఎఫ్ పుస్తకాల లింకులు ఈక్రింది బటన్లను క్లిక్ చేయడం ద్వారా రీడ్ చేయవచ్చును.

తెలుగు ఫ్రీబుక్స్

పుస్తకజ్ఙానం విషయాల పరిజ్ఙానం

ఆన్ లైన్ డబ్బు సంపాదన గురించి

పిల్లలకు ప్రాధమిక గురువుగా ఫోన్

ధన్యవాదాలు తెలుగురీడ్స్