కేక్ తయారీ విధానం పోస్టులు వీడియోలు

కేక్ తయారీ విధానం పోస్టులు వీడియోలు మొబైల్ యాప్స్ అందుబాటులో ఏం ఉన్నాయో? ఈ పోస్టులో చూద్దాం. రుచికరమైన కేక్ తింటుంటే, ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. కేక్ అంటే అందరికీ ఇష్టమే ఉంటుంది. మరీ అంత తీపిగా ఉండదు. కానీ తీపిని కలిగి ఉంటుంది. ఎక్కువగా బర్త్ డే ఫంక్షన్లలో కేక్ కటింగ్ తప్పనిసరి. ఇంకా న్యూఇయర్ ఫంక్షన్లకు కేక్ కంటింగ్ ప్రధాన ఆకర్షణ. కేక్ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవారు వరకు అంతా ఇష్టంగానే తింటారు. న్యూఇయర్ వస్తుందంటే కేకుల ఆర్డర్లతో బేకరీలు ఖాళీగా ఉండవు.

సంవత్సరంలో రోజూ ఎవరో ఒకరిది పుట్టన రోజు ఉంటుంది. పుట్టిన రోజునాడు కేక్ కటింగ్ చేయడం ఓ ఫ్యాషన్… న్యూఇయర్ కు అయినా బర్త్ డే కు అయినా కేక్ ఇంట్లోనే తయారి ఎలా చేయడం?

కేక్ తయారీ విధానం పోస్టులు వీడియోలు ఈ క్రింది చూడండి.

రుచికరమైన కేక్ తయారీ విధానం వీడియోలు ఈ క్రిందిగా ఉన్నాయి. ఈ క్రింది వీడియోలను తాకి వీక్షించగలరు.

https://www.youtube.com/watch?v=8_fIChJu2LA
కేక్ తయారీ విధానం పోస్టులు వీడియోలు

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0LdE8lRKpw
https://www.youtube.com/watch?v=M4div7MxY3s
https://www.youtube.com/watch?v=srn_UDIAR94

కేక్ తాయారీ విధానం మొబైల్ యాప్స్

బర్త్ డే కేక్ తాయారీ విధానం, కేక్ వంటకాలు గురించి వివరించే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ యాప్ లింకులు ఈక్రింది బటన్లకు జత చేయబడి ఉన్నాయి. ఈ క్రింది బటన్లను తాకి మీరు మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోనులో యాప్ ఉచితంగా ఇన్ స్టాల్ చేయవచ్చును.