కనకదుర్గా వైభవము మూలపుటమ్మ గురించిన తెలుగు పుస్తకం

కనకదుర్గా వైభవము మూలపుటమ్మ గురించిన తెలుగు పుస్తకం
కనకదుర్గా వైభవము మూలపుటమ్మ గురించిన తెలుగు పుస్తకం

కనకదుర్గా వైభవము మూలపుటమ్మ గురించిన తెలుగు పుస్తకం. ఈ తెలుగు పుస్తకం ఆన్ లైన్ నుండి పిడిఎఫ్ రూపంలో ఉచితంగా డౌన్ లోడ్ చేయవచ్చును. ఈ క్రింది బటన్ ద్వారా ఈ మూలపుటమ్మగురించిన తెలుగు పుస్తకం డౌన్ లోడ్ చేయవచ్చును.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తర్వాతి అత్యధిక వార్షికాదాయం ఉండే దేవాలయం అంటే, బెజవాడ దుర్గమ్మతల్లి దేవాలయమే. శక్తిస్వరూపిణి వెలసిన బెజవాడ ఇంద్రకీలాద్రి దేవాలయం భక్తులతో నిండి ఉంటుంది.

అమ్మలఁ గన్నయమ్మ, ముగురమ్మలమూలపుటమ్మ, చాలఁ బె
ద్దమ్మ, సురారులమ్మ కడు పాఱడి వుచ్చిన యమ్మ, తన్ను లో
నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి యమ్మ, దుర్గ, మా
యమ్మ, కృపాబ్ధి యిచ్చుత మహత్త్వకవిత్వ పటుత్వ సంపదల్….

ఈ పద్యం ఇక్కడి ఇంద్రకీలాద్రి గోడపై వ్రాయబడి ఉంటుంది. ఈ పెద్ద అర్ధమున్న పెద్దమ్మ గురించి తెలియజేసే ఈ పద్యం మననం చేసుకుంటూ అమ్మను దర్శించుకుంటారు.

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై వెలసిన ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ కనకదుర్గమ్మ. త్రిశక్తికి మూలశక్తిగా చెబుతారు. త్రిశక్తి అంటే త్రిమూర్తుల సతీమణులే. వారు సరస్వతి, లక్ష్మీ, పార్వతి మాతలుగా చెబుతారు. వారికి మూలశక్తిగా ఆదిపరాశక్తిగా ఈ అమ్మలగన్నయమ్మను భక్తులు కొలుస్తారు.

విద్యకు అధిదేవతగా సరస్వతిని, అష్టైశ్వర్యములకు లక్ష్మీని, సకలశక్తికి అధిదేవతగా పరదేవతగా పార్వతిమాతను భక్తులు కొలుస్తారు. మరి ఈ ముగ్గురమ్మలకు మూలమైన పరాశక్తి స్వరూపమును శ్రీకనకదుర్గమ్మను కొలిస్తే, జీవితానికి అవసరమైన అన్ని సౌఖ్యములను అందిస్తుందని అంటారు.

భాగవతం రచించిన పోతనామాత్యుని కులదేవత ఈ అమ్మేనట.

శ్రీరాముని అనుగ్రహంచేత భాగవతం రచించిన పోతనామాత్యుని కులదేవత ఈ అమ్మేనట. భాగవతం చదివితే మోక్షమును అందిస్తుంది. మరి అటువంటి భాగవతం రచనచేయాలంటే, కులదేవత అనుగ్రహం ఉండకుండా రామానుగ్రహం ఎలా కలుగుతుంది? అంటే అమ్మ అనుగ్రహిస్తే, ఆ ఇంటికి సర్వదేవతారక్షణ ఉంటుంది. ఈ విషయం పోతనమాత్యుని గురించి తెలుసుకుంటే తెలియవస్తుందని పెద్దలు అంటారు.

కనకదుర్గా వైభవము మూలపుటమ్మ గురించిన తెలుగు పుస్తకం లో అమ్మలగన్నయమ్మ ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ శ్రీకనకదుర్గవైభవమును గురించి వ్రాయబడి ఉంటుంది. ఈ తెలుగుపుస్తకం ఈ క్రింది లింకుద్వారా ఉచితంగా డౌన్ లోడో చేసుకోవచ్చును.

మరికొన్ని తెలుగురీడ్స్ పోస్టులు ఈ క్రింది బటన్లకు లింక్ చేయబడి ఉన్నాయి.