అయ్యప్పస్వామి చరిత్ర పిడిఎఫ్ తెలుగుబుక్

అయ్యప్పస్వామి చరిత్ర పిడిఎఫ్ తెలుగుబుక్ చదవడానికి ఈ పోస్టు చివరలో ఉన్న బటన్ పై క్లిక్ చేయగలరు.

అయ్యప్ప అనగానే నియమాల మాల మదిలో మెదులుతుంది. నియమంగా మాలధారణ స్వీకరించి, నియమంగా నిద్రలేచి, నియమంగా స్నానాది కార్యక్రములు చేసి, నియమంగా పూజచేసి, నియమంగా వడి చేసి, నియమంగా భిక్ష చేసి, నియమంగా స్వామిని ఆరాధిస్తూ, నియమంగా నిద్రకు ఉప్రక్రమించడం…

ఆహార నియమాలు, నిద్ర, నియమానుసారం క్రమం తప్పకుండా చేస్తూ స్వామిని ఆరాధించడంలో భక్తి పారవశ్యంతో ఉండడం ప్రధానంగా మాలలో కనబడుతుంది. మాల ధరించినవారు అయ్యప్పగానం చేస్తూ ఉంటే, వారితో బాటు వారిని చూస్తున్నవారు కూడా నిద్రాహారాలు మరుస్తారు. అయ్యప్ప అనగానే నియమమే ప్రధానంగా కనబడుతుంది.

హరిహరుల సుతుడు అయ్యప్ప ఎందరికో ఆరాద్య దైవం. నియమం తప్పే కాలంలో నియమాలతో కూడిన ఆహార పద్దతి, నిద్ర శరీరానికి, మనసుకు బలాన్ని చేకూరుస్తాయని అంటారు.

అలా ఆలోచిస్తే మన భారతీయులకు భగవానుడు అంటే ఉండే అద్వితీయమైన భక్తి భావమును నియమాలు తోడైతే, అవి ఆచరణలోకి వస్తే, అలా ఆచరణ అవసరమైన కాలం ఒక మండలం రోజులు ఉంటే, ఆ ప్రవర్తన మనసుపై ప్రభావం చూపుతుంది. మనసులో పెరిగే సత్వగుణం శరీరమునకు మేలు చేయగలదని అంటారు.

నియమాలలో తీసుకునే సాత్విక ఆహారం, మనసును సత్వగుణంవైపు తీసుకుపోతుంది. ఇంకా వీలైనంతగా భగవధ్యానమునకు వీలు కల్పించే అయ్యప్ప మాల నియమాలు మనిషి మనసుకు మరింత బలాన్ని ఇస్తాయి. సద్భుద్దితో ప్రవర్తించడం వలన శత్రుత్వం కూడా పోయే అవకాశం అధికంగా ఉంటుంది. అయ్యప్ప మాల నియమాల తోరణంగా చెబుతారు.

నియమాలతో మంచి మనసుతో క్రమం తప్పకుండా నిద్రహారాలకు భంగం కలగకుండా, అయ్యప్పనే ఆరాధించడంతో… అయ్యప్ప అనుగ్రహం భక్తులపై పరిపూర్ణంగా ఉంటుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అయితే ఎవరైనా చెప్పేది ఒక్కటే మనసు లగ్నం చేయడం ప్రధానం. దైవంపై మనసు లగ్నం చేసి పూజ చేస్తే, అది ఫలిస్తుందని చెబుతారు. మనసు లగ్నం కావడానికే సాత్వికాహారం నియమాలలో ఉంటుందని చెబుతారు.

అయ్యప్పస్వామి చరిత్ర పిడిఎఫ్ తెలుగుబుక్

అనుభవం కష్టాలతో కూడి ఉంటే, వారి ఆలోచనలు సమస్యకు పరిష్కారంగా కనబడతాయి. అలాగే మనస్ఫూర్తిగా నియమాలు పాటిస్తే, వాటి ఫలిత ప్రభావం పూజకు ఉపయుక్తంగా మారుతుందంటారు.

40 రోజుల పాటు ఒక క్రమానుసారం నిద్రాహారాలు తీసుకుంటే, శరీరం కూడా ఆవిధంగా అలవాటు పడే అవకాశం ఎక్కువ. పాటించిన నియమాలు శరీరానికి శక్తిగా మారి ఫలితం ఇచ్చే కాలం కూడా 40 రోజులుగానే చెబుతారు.

నమ్మినవారికి మేలు చేసేవిధంగా మంచి ఆహార నియమాలతో కూడిన మాలధారణ అయ్యప్ప అనుగ్రహం ఉంటేనే స్వీకరించగలం అనేది భక్తుల విశ్వాసం. అయ్యప్ప స్వామి చరిత్రను గురించి తెలుగు భక్తి బుక్ పిడిఎఫ్ బుక్ రూపంలో ఉచితంగానే రీడ్ చేయవచ్చును. ఈ క్రింది బటన్ టచ్ క్లిక్ చేసి అయ్యప్ప స్వామి చరిత్ర పిడిఎఫ్ బుక్ చదవవచ్చును.